Géén priesterwijding voor homo’s, vrouwen en gehuwden

In een nieuw Vaticaans document van 8 december, ‘Het geschenk van de priesterroeping’, staan nieuwe richtlijnen voor priesteropleidingen.

Priesters in opleiding met homoseksuele gevoelens, of die de ‘homocultuur’ steunen, zijn en blijven volgens het document niet welkom. Indien een kandidaat homoseksuele gevoelens heeft dan is hij zelf en zijn omgeving, zoals zijn biechtvader, verplicht hem af te houden van de wijding en het priesterambt.
Verder worden alle getrouwde mensen voor de priesterwijding uitgesloten, aangezien van het celibaat een absolute eis wordt gemaakt. Vrouwen komen helemaal niet in aanmerking.

Verontwaardiging en teleurstelling

We Are Church International’s voorzitter Sigrid Grabmeijer: “Deze richtlijnen zijn een enorme belediging van de duizenden homo-priesters die in het verleden de Kerk met ere en toewijding hebben gediend en dat nog steeds doen.” Mariënburg onderschrijft dat.

De Gaysite heeft ook kleine lettertjes gelezen: “Zo zouden homoseksuele priesters in een situatie verkeren die het hen heel moeilijk maakt juiste betrekkingen met mannen en vrouwen op te bouwen. Indien priesters in opleiding toch homoseksuele gevoelens hebben roept het document hen op bij zichzelf te rade te gaan of deze gevoelens van voorbijgaande aard zijn. Deze gevoelens kunnen het gevolg zijn van een nog niet afgeronde adolescentie maar moeten volgens de instructie wel binnen drie jaar na aanvang van de opleiding zijn verdwenen. “De negatieve gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het wijden van personen met diepgewortelde homoseksuele neigingen zijn immers niet te overzien,” aldus het Vaticaan eerder. Indien een priester of priester in opleiding toch homoseksueel blijkt te zijn roept het nieuwe document, dat gebaseerd is op de richtlijnen uit 1970, op om uit de kast te komen om zo de problemen te kunnen oplossen.

Het Werkverband Katholieke Homo-Pastores stelt in zijn verklaring: “Bewustwording van homoseksualiteit, waardering ervoor, erover spreken en de2016 12 verbodenze op goede wijze in het leven integreren en vormgeven worden door het document ontmoedigd. Depreciatie, ontkenning en verdringing van homoseksualiteit zullen er de facto door worden bevorderd. Als Werkverband van Katholieke Homo-Pastores vinden wij dit een uiterst kwalijke en ook gevaarlijke zaak omdat het een gezonde manier van leven met eigen en/of andermans (homo)seksualiteit in de weg staat. Voor priesters en voor de kerk is dat niet goed.”

De paus

De critici wijzen erop dat de deze richtlijnen, door de paus zelf ondertekend, ver af staan van Franciscus’ beroemde uitspraak Wie ben ik om te oordelen? Zoals het Werkverband opmerkt, is het des te schrijnender om te moeten constateren dat ook onder zijn verantwoordelijkheid als paus elk reëel levensperspectief voor katholieke homo’s geblokkeerd blijft.

Misschien moeten we ons verwachtigingspatroon van de paus bijstellen.