Géén priesterwijding voor homo’s, vrouwen en gehuwden

In een nieuw Vaticaans document van 8 december, ‘Het geschenk van de priesterroeping’, staan nieuwe richtlijnen voor priesteropleidingen. Priesters in opleiding met homoseksuele gevoelens, of die de ‘homocultuur’ steunen, zijn […]