Een onafgemaakt concilie

2012 HenkBaars

Henk Baars, waarnemend voorzitter van Mariënburg, kijkt terug op het Tweede Vaticaans Concilie. ‘Alle katholieken horen bij de kerk, ook wanneer ze verschillen van inzicht met de leiding.’

‘Het is een onafgemaakt concilie, dat wil zeggen de besluiten zijn maar half uitgevoerd en het resultaat is dat er zich een ramp voltrekt in met name de West-Europese landen, Noord Amerika, maar ook in toenemende mate in Oost-Europese landen. De kerk als instituut doet veel moeite om zichzelf overeind te houden, maar is feitelijk slechts bezig de krimp bij te houden. Dat lukt de kerk nauwelijks. En waar het wel lukt is er van de inspiratie niet veel over.’

Meer lezen?

Een Onafgemaakt_Concilie