De windmolens van Don Quichotte

De progressieve katholieken hebben zich op  Europees niveau verenigd in het Europees Netwerk Kerk in Beweging (EN) dat als een NGO voortdurend standpunten inbrengt in de Raad van Europa. *)  De werkzaamheden van het EN bestaan vooral uit het schrijven van documenten, het leveren van commentaar en het lobbyen om standpunten uit te dragen.

Het EN kwam samen in Madrid, in het weekend van hemelvaart. Er werd een internationale taskforce samengesteld voor een bijeenkomst in Rome, waarschijnlijk in oktober 2015 bij de verjaardag van het einde van het Tweede Vaticaans Concilie. Mariënburg zal een investering overwegen in de vorm van menskracht en een financiële bijdrage. Een pelgrimage naar Rome van vele Mariënburgers in 2015 zou niet gek zijn. Het Werkverband voor de Rechtscultuur in de Kerken heeft een onderzoek naar de effecten van het Tweede Vaticaanse Concilie in voorbereiding.

*) De Raad van Europa is iets anders dan de Raad van de Europese Unie en dan de Europese Raad.

Migranten zonder papieren

Het gaat in het EN niet alleen om min of meer kerkelijke kwesties. De delegatieleiders zijn ook in hun lokale omgeving bezig met allerlei sociale zaken. Voor Afrika was er een aparte workshop die tot aanbevelingen leidde rondom het overal in Europa grote en trieste probleem van migranten zonder papieren. De basisgemeenten in Spanje bemoeien zich er allemaal mee. Dat bleek toen we een uitgebreid bezoek brachten aan het centrum voor migranten zonder papieren in Madrid, een soort Wereldhuis zoals in Amsterdam en Den Haag. Dit centrum wordt geleid door twee religieuzen. Op mijn vraag of zij door de caritas van de omliggende parochies werden ondersteund antwoordden ze ontkennend. Gewoon te politiek conservatief om diaconaal te zijn. Ook dat is een probleem.

Een centrale aanbeveling van het EN betreft een Europese regeling die multinationale ondernemingen verplicht betalingen aan regeringen van het gastland bekend te maken zodat burgers van dat land kunnen toezien dat het geld besteed wordt aan infrastructuur.

Windmolens ?

Cervantes, de auteur van Don Quichotte, werd geboren in de stad Alcala de Henares, vlak bij waar we verbleven. Overal zie je muurschilderingen en platen van scènes uit de beroemde roman. Het EN vraagt zich altijd af of het niet tegen windmolens vecht. Maar de Europese problemen zijn echt en reëel. Problemen voor migranten kun je alleen op Europees niveau oplossen.

IMWAC

Jaarvergaderingen van het EN worden altijd gecombineerd met het IMWAC (International Movement We are church). Het IMWAC kreeg een verzoek van een groep uit Zuid Korea om lid te worden van het netwerk. Besloten is een verkenner uit  te zenden naar een bijeenkomst in Bangkok met veel groepen van kritisch katholieken waarvan we het bestaan nog niet eens kennen.

Henk Baars
vertegenwoordiger vanuit Mariënburg

mei 2013

Meer informatie ?

  1. Website Europees Netwerk
  2. Website Raad van Europa
  3. Werkverband Rechtscultuur in de Kerken
  4. Website Wereldhuis Amsterdam
  5. IMWAC