Dienstvaardig, niet ambtswaardig

Oeps, daar gaan we weer. Wel dienstvaardig, maar niet ambtswaardig. Ik heb het over al die mensen, die voor de kerk veel belangrijker zijn dan priesters en bisschoppen. Drie keer raden wie dat zijn! Kardinalen? Heiligen? Pausen misschien? Nee, het zijn de vrouwen!

Altijd hetzelfde liedje

Het is potjandrie altijd hetzelfde liedje. Vrouwen worden door pausen eerst hemelhoog geprezen en vervolgens wordt de deur naar het ambt pats-boem voor haar neus dichtgegooid. Ondanks alle goede bijbelse exegese, die aantoont dat vrouwen prima ambten kunnen bekleden. Ondanks alle maatschappelijke ontwikkerlingen, die recht doen aan vrouwen, ondanks alle stappen die protestanten, anglicanen en oud-katholieken al lang hebben gezet. Ondanks alle verzoeken, petities, acties, websites, protesten etc.

En nu gebeurt het in 2013 opnieuw. Niet met een grote klap, zoals in 1994 door paus Johannes Paulus II (Ordinatio Sacerdotalis), niet met een zwierige zwaai, zoals in 2012 door paus Benedictus XVI. Maar nu met een klein duwtje van onze vriendelijke paus Franciscus. Het effect is hetzelfde. Maria is belangrijker dan de apostelen, zei deze paus. Maar ze wordt in de kerk als Marta gewaardeerd. Sjouwen, dat mag ze, maar niet achter het altaar. De kerk moet een theologie ontwikkelen over de rol van vrouwen, zei Franciscus,maar nooit kunnen ze enig kerkelijke ambt bekleden, want dat heeft de vorige paus uitdrukkelijk verboden. Jammer nou voor Tiny van Lieshout en voor al die andere bekwame begaafde vrouwen met een eigen roeping tot het ambt. Ze staan nog steeds in de kou. Dienstvaardig, maar niet ambtswaardig.

Meer lezen