Dialogen

Oproep

Mariënburg wil onderzoeken of er op lokaal niveau dialogen kunnen worden georganiseerd waarin leden en niet –leden met elkaar ervaring uitwisselen rond thema’s die te maken hebben met geloven en gewetensvol leven. Daarom nodigt zij u uit om iets van u te laten horen.

Wat betekenen voor u bijvoorbeeld trouw, liefdadigheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, steun voor elkaar? Hoe kijkt u aan tegen politiek, kerk, geloven, vrije wil? Wat is voor u gewetensvol leven, wat is uw levensdoel en wat zijn uw idealen of idolen, wat baart u zorgen, wat stemt u hoopvol? Misschien zijn er andere onderwerpen of vragen die u aan elkaar wilt voorleggen ….

U kunt zich opgeven met uw naam, adres en telefoonnummer als belangstellende voor een eventuele regionale of lokale dialoogsessie bij u in de buurt

Het verenigingsbestuur heeft oud-voorzitter Henk Baars en bestuursleden Michel Besnard en Ed Schreurs gevraagd om dit project te coördineren. Die drie vragen nog een speciale reactie van degene die dit team wil versterken en die in staat zou zijn aan belangstellenden in kleine groep thuis een plaats te geven of die in de eigen buurt een locatie weet te vinden waar meerdere groepen gelijktijdig terecht kunnen.

Download hier het artikel in PDF formaat

Stuur uw reactie per email naar dialoog@marienburgvereniging.nl

of per post naar
Secretariaat Mariënburg
Het Fort 29
5581 AB Waalre