Dialogen

Oproep Mariënburg wil onderzoeken of er op lokaal niveau dialogen kunnen worden georganiseerd waarin leden en niet –leden met elkaar ervaring uitwisselen rond thema’s die te maken hebben met geloven […]