De eindeloze liturgische ruimte

2 of 3 bijeen

Voorgangersatelier op 14 juni 2022

Ruim twee jaar was het niet mogelijk om een voorgangersatelier te organiseren. Nu maken we graag van de gelegenheid gebruik om nog voor de zomervakantie bij elkaar te komen. We zijn blij dat we de beide pastores van de Dominicus Amsterdam bereid hebben gevonden het atelier voor te bereiden.

Om ook wat ruimte te maken voor het onderlinge gesprek stellen we voor dat we ook samen een eenvoudige maaltijd gebruiken. Dat betekent dat we om een kleine bijdrage vragen.

Het voorgangersatelier vindt plaats op dinsdag 14 juni van 14.30 – 19.30 u in de Pastorie van de Dominicus, Spuistraat 12 Amsterdam

Als thema stellen Eva en Arjan voor: De Eindeloze Liturgische Ruimte.

Zij schrijven: ‘We gaan kennismaken, bijpraten, mediteren, studeren, uitproberen, eten en bidden. Als we samen vieren, openen we een liturgische ruimte, een ruimte van verbeelding. Die ruimte staat in onze tijd onder druk. Toch kan het heilzaam zijn voor mensen, individueel en samen, om daar in te stappen. Wat kunnen we daar samen over leren? En wat weten we al?

We vragen een bijdrage van € 10,00 ter plaatse te voldoen.

Opgave voor 1 juni a.s. via info@tweeofdriebijeen.nl