Ekklesia Amsterdam jarig

Vredesliederen

V.l.n.r. Huub Oosterhuis, Colet van der Ven, Antoine Oomen

Oorsprong

In 1960 ontstond in de kapel van het Ignatiuscollege de ‘Studentenekklesia’. Voorganger was Jan van Kilsdonk. Hij werd ondersteund door zijn mede-jezuieten Huub Oosterhuis en Bernard Huijbers met liederen, liturgie en muziek. Al spoedig werd ‘de Studententenekklesia’ een zelfstandige ‘Ekklesia’, met nog steeds zondagse vieringen in de Rode Hoed. Deze Ekklesia vond navolging in vele delen van ons land.

60 jaar

In de Rode Hoed werd op 9 april 2022 het zestigjarig bestaan gevierd – twee jaar te laat vanwege de covid. Koor en een volle kerk zongen enige van de vele liederen van Huub, op muziek van Bernard Huijbers, Tom Löwenthal en Antoine Oomen. De officiële kerk was steeds zo onverstandig om deze ontwikkeling te negeren, in plaats van die te omarmen. De liederen van Huub Oosterhuis mogen tot op de dag van vandaag niet wordt opgenomen in de zondagse misboekjes die in katholieke kerken worden verspreid.

Enthousiasme

Daarom was het heel bijzonder dat bij de viering van het zestigjarig bestaan mgr Hendriks, de bisschop van Haarlem, wél aanwezig was. Het beste kunnen we die mooie middag beschrijven door te verwijzen naar het enthousiaste verslag dat mgr Henriks maakte, en op zijn website zette: https://www.arsacal.nl/index.php?p=contentitem&id=2874

Uitdrukkelijk vermeldt hij hoe consequent Bijbels de teksten van Oosterhuis zijn. Wij Mariënburgers wisten dat al lang…

Erik Jurgens