Persbericht ALV 2022

Jaarvergadering

Zaterdag 2 juli hield de Mariënburgvereniging haar jaarlijkse vergadering in Amersfoort. Tijdens de bijeenkomst stelde de vereniging een aantal uitgangspunten voor beleid vast om, zoals voorzitter Harrie vd Akker het formuleerde, ‘de ziel in de samenleving terug te brengen.’ De leden stelden vast dat de officiële katholieke kerk te weinig zichtbaar is in de maatschappij, terwijl het evangelie oproept tot radicaal meewerken aan vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.

De Mariënburgvereniging kent momenteel zo’n 800 leden van kritisch katholieken en organisaties. Zij wil een beweging zijn, geïnspireerd door Jezus van Nazareth, die de verwerkelijking van het evangelie nastreeft op individueel niveau, in gelovige gemeenschappen en in de wereld om ons heen. Zij wil een thuis zijn voor progressieve en vrijdenkende gelovigen en een spreekbuis van gelovigen zowel binnen de kerk als op en over de rand van de katholieke kerk.

Omzien naar elkaar

De Mariënburgvereniging stelde beleid vast om vanaf nu nog sterker het katholiek sociaal denken uit te dragen, aan verdieping van de geloofsbeleving in Nederland te bouwen en ondersteunend te zijn voor open en kritische geloofsgemeenschappen op het gebied van vieren en maatschappelijke betrokkenheid. Zij wil meer samenwerking met andere organisaties in de maatschappij en met geloofsgemeenschappen bevorderen vanuit een evangelische inspiratie.

Dit betekent volgens de Mariënburgvereniging dat waarden als solidariteit, vrijheid, onderlinge verbinding, diversiteit en verscheidenheid meer tot hun recht moeten komen in onze hedendaagse samenleving. Dat omzien naar elkaar belangrijk is en de ziel van barmhartigheid en naastenliefde weer terug moet keren in de samenleving.

Confrontatie voorbij

De Mariënburgvereniging, uit voorbije jaren bekend van de confrontatie met de leiding van de katholieke kerk, is deze tijd al enkele jaren voorbij. Zij kiest nu duidelijker voor maatschappelijke relevantie van de evangelische waarden, maar zal wel kritisch blijven reageren op relevante ontwikkelingen in de katholieke kerk.

Klik hier voor het .pdf document