Advent is een tijd van verwachting. Het is ook een tijd van verlangen naar licht, hoop en recht temidden van duisternis. In deze adventstijd willen we stilstaan bij het onrecht in Gaza

We geven aandacht en ruimte aan ons verlangen naar licht en rechtvaardigheid, om samen hoop te belichamen.

In deze adventsperiode reflecteert Kairos-Sabeel/ het Christelijk Collectief elke dag tijdens Advent op de situatie in Palestina.
De bezinningen worden elke dag geüpload op dit YouTube Kanaal. Bijdragen komen o.a. van Yousef Al Khouri, Bram Grandia, Viola Raheb, Janneke Stegeman, Khalil Simaan, Mariecke van den Berg, Dion Forster, Fernando Enns, Thandi Soko-de Jong, Geke van Vliet en diverse Nederlandse predikanten.

De eerste aflevering is te vinden via deze link. Daarin reflecteert Yousef Al Khouri over de komst van de Vredevorst. We lezen Lucas 1:46-53 over het lied van Maria, waarin we zien dat God aan de kant van de onderdrukten en gemarginaliseerden staat. We maken een parallel met de context van Maria, waarin het Romeinse Rijk de Palestijnse Joden vervolgde, en de situatie van de Palestijnen nu.
Yousef Al Khouri is een Palestijns christelijk theoloog en activist, en docent Bijbelse Studies aan het Bethlehem Bible College en promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is ook bestuurslid van Kairos Palestina en Christ at the Checkpoint.

Christmas Alert Kairos Palestine

Elk jaar publiceert Kairos Palestine een Christmas Alert. Voor dit jaar is het te vinden op deze website. Hier kun je het downloaden. Het geeft voor elke adventsweek een uitgebreide bijbelstudie en theologische overweging. De start is getiteld: The role of the church is to defend the weak and the poor, by Rifat Kassis. Voor de eerste zondag van Advent schrijft Dr. Munther Isaac. Patriarch Emeritus Michel Sabbah schijft de Kerstmeditatie.

Voor dagelijkse updates uit Palestina: zie onze website

Kairos-Sabeel Nederland wenst u inspirerende adventsweken in deze verwarrende en ontnuchterende tijd.