Abortus in de Filippijnen

De Filippijnen hebben zo ongeveer de strengste anti-abortuswetgeving van deze aardbol. Zij steken landen als Ierland en de Zuidamerikaanse landen op dit gebied de loef af. Gevolg: heel veel illegale abortussen met alle dramatische gevolgen van dien.

Filippijnse bisschopen

Die strengste (anti)abortuswetgeving ter wereld moet zo maar blijven, zo spreekt pater Melvin Castro, secretaris van de commissie “Familie en Leven” van de Filippijnse bisschoppenconferentie, ook in het geval de moeder in levensgevaar is. Als zij ondanks reddingspogingen komt te overlijden, is er tenminste geen zonde begaan. 

Zonde

Ja, ja, de pater weet precies te vertellen wat zonde is. Zo gemakkelijk te oordelen over een mens in existentiële nood! Ik hoop dat weldenkende katholieken dit infantiele gebruik van het woord zonde, waarvan vroeger beweerd werd dat die je ziel als een inktvlek besmeurde, achter zich hebben gelaten.

Maar misschien moeten we een uitzondering maken voor de zonde van prelatenhovaardij.