Willibrordkerk in Utrecht

Het bestuur van de Stichting Culturele Evenementen St.Willibrordkerk verstrekt de navolgende informatie. Wij zetten ons ervoor in dat de Willibrordkerk open blijft voor iedereen.

Wat is er gebeurd?

De stichting die eigenaar is van het kerkgebouw, de SWS, heeft vanwege de restauratie nog een schuld van 1,5 miljoen euro. De gemeente Utrecht staat garant voor die schuld en wil terecht die schuld afgelost hebben. Voor de schuldsanering zijn twee voorstellen gedaan, een door de priesterbroederschap Pius X en een door de SCEW. B&W namen een principebesluit om voor de schuldsanering in zee te gaan met Pius X. Pius X wil een aanmerkelijk deel van de schuld betalen en heeft daarbij als voorwaarden gesteld: het exclusieve gebruik van de Willibrordkerk voor religieuze diensten en een meerderheid in het bestuur van de SWS. Eind juni beslist de gemeenteraad van Utrecht over het principebesluit.

SWS = Sint Willibrordus Stichting, eigenaar van het kerkgebouw

SCEW = Stichting Culturele Evenementen St.Willibrordkerk, de vrijwilligersorganisatie

Wat zijn de gevolgen?

Als Pius X zeggenschap krijgt over de Willibrordkerk zal het monument door hen exclusief voor religieuze diensten worden gebruikt. Veel van de huidige activiteiten op gebied van religie, spiritualiteit, cultuur en toerisme voor mensen van alle gezindten zijn dan niet meer mogelijk. Vrijwel alle vrijwilligers zullen hun activiteiten staken omdat de restricties van Pius X het werk onmogelijk maken en omdat zij niet geassocieerd willen worden met het gedachtengoed van Pius X. De gehele vrijwilligersorganisatie houdt op te bestaan.

Verlies voor de stad en de regio

Indien Pius X eigenaar wordt van de Willibrordkerk betekent dat het einde van het open, multifunctionele monument en het einde van onze samenwerking met tal van organisaties op gebied van religie, culturele en sociale activiteiten, toerisme en stadsmarketing.

De Pius X-groep

Dit is een ultra conservatieve katholieke groepering, die buiten de Rooms Katholieke Kerk staat en die zeer behoudende opvattingen heeft over het gebruik van een kerkgebouw. Het is een klein genootschap. In heel Nederland telt het ca.150 aanhangers. In Utrecht zijn er tijdens de zondagsmis ca. 30 gelovigen aanwezig. Pius X ziet Utrecht als een missiegebied en hun prioriteit is de geloofsverkondiging. Voor meer informatie over Pius X klik hier https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/sint-pius-x-geloven-als-in-1962~a7c94afd/ .

Voor een duurzaam beheer van het culturele erfgoed en handhaving van de culturele en toeristische activiteiten op het huidige niveau ontbreekt het Pius X aan de intentie, prioriteit, deskundigheid en menskracht. Het enige dat zij te bieden hebben, is geld waarmee zij de zeggenschap over het monument kopen.

Een monument om trots op te zijn

Utrecht en Nederland mogen trots zijn op de Willibrordkerk. Het is een uniek en prachtig voorbeeld van een neogotische kerk, nog geheel in de originele staat. Het is de rijkst versierde kerk van Nederland en terecht een nationaal en Europees monument.

In 1967, toen het gebouw in verval was, heeft het aartsbisdom de kerk gesloten en verkocht. Het monument werd in de periode 1991-2005 gerestaureerd met miljoenen euro’s gemeenschapsgeld. Dankzij die restauratie fonkelt het interieur weer zoals van ouds. Het is een spectaculaire schat in de binnenstad van Utrecht en een toeristische trekpleister.

Een open en bruisend monument

Al ruim tien jaar heeft de Willibrordkerk een dubbelfunctie: naast een religieuze ook een culturele en toeristische functie. Bij alle activiteiten wordt rekening gehouden met de bijzondere aard van het gebouw.

Jaarlijks bezoeken 26.000 mensen het monument. Daarmee is het, na de Domkerk, de drukstbezochte kerk van Utrecht. De Willibrordkerk is geselecteerd als een van de twaalf mooiste kerken van Nederland die samen Het Grootste Museum van Nederland gaan vormen. Wij willen daarvoor samenwerken met het Catharijneconvent.

De Willibrordkerk heeft een befaamd Maarschalkerweerd-orgel en een geweldige akoestiek. Zij biedt een podium aan beginnende musici en conservatoriumstudenten. Duizenden mensen genieten elk jaar van de concerten, hetzij als uitvoerenden of als luisteraars.

Ons beleid is inclusief. In deze tijd van polarisatie en tegenstellingen is sociale cohesie belangrijk. Daarom willen wij verbinden met activiteiten voor en door mensen van alle gezindten en alle culturen. Onze vrijwilligers hebben de Willibrordkerk toegankelijk gemaakt voor alle bewoners en bezoekers van Utrecht.

Overigens zijn wij voorstander van ook religieus gebruik van de kerk en wij willen daartoe samenwerken met religieuze gebruikers op basis van gelijkwaardigheid.

Onze vrijwilligers

Een groep van 90 enthousiaste vrijwilligers is actief in de Willibrordkerk. Dat aantal is zeker nodig voor alle activiteiten en het onderhoud. Onder de vrijwilligers zijn mensen van alle gezindten, geaardheid en leefstijl, zowel jong als oud. Wat hen bindt is de passie voor het monument en de wens dat moois met zoveel mogelijk mensen te delen.

Onze vrijwilligers verzorgen de openstelling van het gebouw voor het publiek en de rondleidingen, zij assisteren bij de concerten en andere evenementen en zij zorgen voor de website en het programmabureau. Daarnaast zorgen enkele vrijwilligers voor het technisch onderhoud van het gebouw. Alle vrijwilligers zijn opgeleid en deskundig voor hun taak. Het is een goed georganiseerde duurzame organisatie. De inkomsten die de vrijwilligers verdienen, bleken de laatste jaren voldoende voor de basisexploitatie van het gebouw.

Verzoek aan de gemeenteraad van Utrecht

Stem niet in met het principebesluit van B&W en adviseer heroverweging.

Het monument is een toeristische trekpleister. Het gebouw brengt, dankzij de vele bezoekers, jaarlijks geld op voor de stad Utrecht en het bedrijfsleven. Door het multifunctionele gebruik door mensen van alle gezindten verbindt de Willibrordkerk en brengt mensen samen. Er is een groot verschil in draagvlak: 30 gelovigen op zondag bij Pius X tegen 26.000 bezoekers per jaar nu. Voor de restauratie zijn miljoenen aan gemeenschapsgeld gebruikt, laat de gemeenschap dan ook genieten van dit gebouw en hou het gebouw beschikbaar voor de gemeenschap