Professoren bezorgd over ontwikkelingen in de kerkprovincie

Ruim dertig katholieke professoren pleiten publiekelijk voor een andere kerkvisie, waarbij het behouden en de verdere ontwikkeling van vitale lokale gemeenschappen centraal staat.

Zij werken hun visie uit in een document, getiteld De uitholling van geloofsgemeenschappen in de katholieke kerk. Het document is opgebouwd rond 3 pijlers: het theologische en pastoraal-psychologische belang van lokale geloofsgemeenschappen, het psychosociale belang en het organisatorische belang. De conclusie luidt: Voor het behoud van de eigenheid, zelfstandigheid en levensvatbaarheid van de lokale geloofsgemeenschappen en voor de pastorale zorg hiervoor zijn een doordachte organisatie en werkwijze noodzakelijk. De organisatie vergt kleinschaligheid.

Het document is toegezonden aan alle geloofsgemeenschappen, aan de bisschoppen en aan de nuntius. In de begeleidende brieven / emails zijn de namen van de ondertekenaars opgenomen.

Via de website van het professorenmanifest kunnen steunbetuigingen worden uitgebracht.

Meer lezen

Alle informatie over dit manifest is opgenomen op een nieuwe website
www.professorenmanifest.nl