Pinksteren 2020 – Anne Soupa

De Franse theologe, bijbelgeleerde en publiciste Anne Soupa stelt zich kandidaat voor de functie van aartsbisschop van Lyon. Zij is van vooruitstrevende katholieke snit en heeft in 2009 de hervormingsbeweging Conférence catholique des baptisé-e-s francophones (CCBF) opgericht.

Bij wijze van Pinksterboodschap wil uw voorzitter u graag deelgenoot maken van het laatste nieuws: het bestuur van uw vereniging heeft steun uitgesproken voor de stap van de Franse theologe, bijbelgeleerde en publiciste Anne Soupa om zich kandidaat te stellen voor de functie van aartsbisschop van Lyon. Zij is van vooruitstrevende katholieke snit en heeft in 2009 de hervormingsbeweging onférence catholique des baptisé-e-s francophones (CCBF) opgericht.

Haar stap is in tweeërlei opzicht ongewoon: Enerzijds komen bisschoppen in de katholieke kerk niet voort uit een publieke kandidatuur, maar worden ze vanuit Rome benoemd volgens een geheime procedure. Aan de andere kant geldt (tot nu toe) in de Kerk dat een vrouw onmogelijk bisschop kan zijn, want bisschoppen worden gezien als de opvolgers van de (mannelijke) apostelen. Maar waarom zou er eigenlijk geen vrouwelijke bisschop kunnen zijn als opvolgster van Maria van Magdala, de apostel van de apostelen, die immers van Christus zelf de opdracht kreeg om zijn verrijzenis te melden aan de leerlingen? Niet toevallig heeft Anne Soupa haar kandidatuur afgekondigd op Hemelvaartsdag.

Mijn eerste Terzijde van dit jaar, in het maartnummer van ons Magazine, had als titel ‘Niets is onmogelijk’. En in de bijbehorende ledenbrief schreef ik over de pauselijke exhortatie Querida Amazonia waarin de paus een synodale kerk beschrijft met ruimte voor leken inclusief vrouwen, ook (of zeker) in bestuurlijke functies. Ik schreef dat de paus een andere wind wil laten waaien in de kerk. Zeker met Pinksteren waait de Geest waar hij/zij wil. Daarom steunen wij de kandidatuur van Anne Soupa.

Ook al herkennen veel van onze leden zich niet meer zo in de Kerk, elke stap die afrekent met klerikalisme – zoals beschreven in onze special eerder deze maand – verdient onze steun. Want klerikalisme houdt kerkelijke machtsstructuren in stand, moraliseert ten koste van compassie, biedt tegenstand aan elke hervormingsbeweging, en zorgt in de buitenwereld voor een vertekend beeld van wat ons geloof in God en een betere wereld inhoudt. Geloof vermag mensen in beweging en tot elkaar te brengen. Geloof ontdaan van macht en vrij van klerikalisme heeft zeggingskracht en aantrekkingskracht. Onze kwetsbare maatschappij kan klerikalisme missen als kiespijn, is juist gebaat bij compassie en bij hervorming van het oude normaal. Daarom is de sollicitatie van Anne Soupa welkom.

De stap van Anne Soupa is moedig, stoutmoedig. Het is natuurlijk zeer de vraag of haar sollicitatie het zal redden, het niet af zal leggen tegen traditie en klerikalisme. Gaat onze steunverklaring haar helpen? Niets is onmogelijk. Niets doen is geen optie. En de laatste zin van die recente Terzijde was: … het water zal stenen breken.

Culemborg, 31-5-2020 Harrie van den Akker, voorzitter

Klik hier voor een pdf download