Open studiedag Studiekring Drewermann

Eugen Drewermann studeerde filosofie en katholieke theologie. Hij was eerst pastor in de studentengemeente Paderborn, later werd hij priester van de Sankt-Georg Kerk. Daarnaast werkte hij als psychotherapeut en gaf colleges in de geschiedenis der religies en dogmatiek aan de theologische faculteit Paderborn. Al een aantal malen was hij te gast in Nederland en inmiddels zijn er zo’n vijfentwintig boeken van hem vertaald in het Nederlands. Dr. Drewermann zal een lezing houden over “de reformator Maarten Luther en zijn geloof” in het kader van het Lutherjaar 2017: Luther wollte mehr! Ook zal tijdens deze bijeenkomst de bundel “Drewermann op de veluwe” gepresenteerd worden. Deze bundel is uitgebracht ter gelegenheid van het lustrum van Stichting Drewermann Nederland.

Plaats:
Marnix College, junior gebouw Prins Bernardlaan 25 6713 MA Ede.

Tijd:
11.00 – 16.30 uur, inloop/ontvangst vanaf 10.30 uur

Aanmelding:

Graag tijdig aanmelden; Vóór 2 oktober 2017.
Aanmelding voor leden, studenten en mensen in de bijstand (inclusief lunch en kleine feestbundel € 25,-)
Aanmelding voor donateurs en belangstellenden (inclusief lunch en kleine feestbundel € 35,-)
Uw aanmelding wordt verwerkt na bijschrijving van het verschuldigde bedrag op rekening NL15 INGB 0004 8599 35 t.n.v. Studiekring Drewermann Nederland. Voor een correcte verwerking van uw aanmelding vragen wij u het volgende te vermelden bij uw overschrijving: ‘deelnemer studiedag 7 oktober 2017’.

Contactpersoon: Aart de Groot, secretaris, tel 026-4722719 e-mail aart.degroot@live.nl