Mijn God

De heer Ed Schreurs uit Best

Waarom zo’n voorstel als ‘Mijn God’? Als bidden spreken met God is, is het passend om dit te doen in stilte…

 

ONZE VADER

GODDELIJKE VADER,
WIJ HEILIGEN UW NAAM

WIJ WILLEN LEVEN ZOALS
JEZUS ONS VOORHIELD

WIJ DANKEN U VOOR ONS
VOEDSEL

EN WILLEN DAT DELEN MET
ALLEN HIER EN OVERAL.

VERGEEF ONZE SCHULD,
HELP ONS ELKAAR TE
VERGEVEN.

WIJ BIDDEN VOOR DE
MENSEN DICHTBIJ EN
VERAF DIE LIJDEN DOOR
ZUCHT NAAR MACHT EN
BEZIT.

STERK ONS BIJ VERLEIDING

LEID ONS NAAR HET GOEDE

ZO KOME UW KONINKRIJK
MACHT EN HEERLIJKHEID
VOOR ALTIJD.

(J.Winnips)

MIJN GOD

GOD, KERN VAN AL WAT IK KEN.

IK WIL AAN U DE HOOGSTE
EREPLAATS GEVEN
IN MIJN LEVEN.

IK DANK U VOOR AL
WAT ME IS GEVEN

IK WIL LEVEN NAAR HET
VOORBEELD VAN JEZUS.

GEEF ME DE KRACHT OM
NIET AF TE WIJKEN
VAN ZIJN WEG.

GEEF ME DE KRACHT
OM DAADWERKELIJK
TE HELPEN WAAR MIJN
PERSOONLIJKE INZET
NODIG LIJKT TE ZIJN.

LEER ME OM TE DELEN
WAT IK KAN MISSEN.

LEER MIJ HOE IK MIJN
TALENTEN KAN GEBRUIKEN
OM MINDER BEDEELDEN
TE HELPEN

LEER MIJ OM ANDEREN
TE VERGEVEN DIE ME
IETS HEBBEN AANGEDAAN.

GOD, U KOMT DE EER TOE
VOOR ALLES WAT IK
NIET BEGRIJP.

(E.Schreurs)

 

Waarom zo’n voorstel als ‘Mijn God’ ?

Als bidden spreken met God is, is het passend om dit te doen in stilte. Ook het antwoord zal je slechts in stilte worden gegeven.

Het wij gebed suggereert een gezagsverhouding, dat iemand de bevoegdheid heeft om namens ons het woord te voeren zoals we dat kennen van een vakbondsleider die namens velen om loonsverhoging vraagt.

Het oude onze vader is gebaseerd op citaten uit het Oude Testament. De eerste christenen lieten daarmee zien hoe het christendom het Oude Verbond in een Nieuw Verbond voortzette. Wij hoeven dat niet meer te bewijzen.

Als wij in vieringen niettemin een standaard gebedstekst voor stil gebruik of voor gezang zouden willen voorleggen aan deelnemers, mogen daarin enkele onderdelen herkenbaar zijn van de oude tekst maar dan in een vrije opstelling.

Ed Schreurs, 6 augustus 2018