Leerhuismiddag ‘Kritisch gelovig?’

Mariënburg organiseert een Leerhuismiddag.

Deze sluit aan op de Algemene Vergadering van 6 mei 2017, maar is toegankelijk voor alle geïnteresseerden, leden en niet-leden.
Kostenloos voor leden, en tegen betaling voor anderen.

Onderwerpen

Geloofsvernieuwing
Sinds 2009 probeert Mariënburg een proces van geloofsvernieuwing op gang te brengen. In 2011 heeft zij een kritische en vanuit verschillende optieken onderbouwde visie op de Apostolische Geloofsbelijdenis aan haar leden voorgelegd, en hebben 20 gespreksgroepen besproken wat zij geloven en hoe zij hun geloof beleven. Op de Relibazaar in 2016 waren er workshops gericht op geloofsvernieuwing. Hoe kan Mariënburg aansluiten op wat de deelnemers hebben ingebracht?
Begeleiding: Harrie van den Akker, voorzitter Mariënburg

Jezus van Nazareth
Wie is Jezus van Nazaret? Geloven wij wat er over hem gezegd wordt in de Apostolische Geloofsbelijdenis die in de eucharistieviering gebeden wordt? Wordt daarin voldoende tot uitdrukking gebracht wat Jezus voor ons mensen van deze tijd betekent? Wij denken daarbij aan onze relatie met Jezus en met God en aan de consequenties daarvan voor de christelijke praktijk. Zou een nieuwe formulering van de geloofsbelijdenis gewenst zijn?
Begeleiding: Tom van den Beld

Godsgeloof en menslievendheid
Er is een mystieke weg naar God, die ons voert naar de mensen in de wereld om ons heen, met name naar de medemens in nood. We ontdekken op die weg dat het eren en dienen van mensen, het eren en dienen van God is, dat ieder die liefheeft uit God geboren is en God kent. Zo is het ons gegeven om menslievend te zijn vanuit onze verbondenheid met God.
Begeleiding: Henk Meeuws

Grenzen aan vrijgevigheid
Na een korte inleiding door Hub Crijns van het Knooppunt Kerken en Armoede wordt u uitgenodigd om ervaringen en overtuigingen uit te wisselen en aan te vullen aan de hand van een vraag: hoe wordt onze vrijgevigheid voor de armen beperkt door andere doeleinden en belangen? Indien mogelijk wordt deze dialoog afgesloten met een verklaring of advies voor vervolgsessies in den lande.
Begeleiding: Hub Crijns en Ed Schreurs

Brede oecumene, ja of mee?
Bisschoppen van Andrah Pradesh hebben zich onlangs uitgesproken voor het in ons oecumenisch streven opnemen van Hindu’s, Moslims en ongelovigen van goede wil. Het uitsluiten van wie dan ook zou in strijd zijn met de boodschap van Jezus. Gereageerd kan worden op een column van de Indiase journalist James Kottoor. Wat betekent een brede oecumene voor ons geloof als (kritische) christenen?
Begeleiding: Julia van Wel

U kiest één van deze leerhuizen.

Brochure

Er is een brochure beschikbaar met meer informatie over deze leerhuismiddag.
Leden die bij de aanmelding voor de Algemene Vergadering al gevraagd hadden om de brochure, krijgen deze automatisch toegestuurd.

Andere leden en andere geïnteresseerden kunnen deze brochure op aanvraag kostenloos toegestuurd krijgen. Gebruik daarvoor onderstaande knop.

AANVRAGEN BROCHURE

De brochure ontvangt u medio april per post.
Als u de brochure aanvraagt na 15 april, kunnen we de brochure alleen per e-mail naar u toesturen.

Waar?

Cursus- en vergadercentrum Domstad.
Adres: Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht.

Wanneer?

Op 6 mei van 13.30-16.00 uur

Kosten

Leden: kostenloos
Overigen: 5 euro per persoon

Aanmelding en betaling

Iedereen die wil deelnemen aan de Leerhuismiddag wordt vriendelijk verzocht zich hiervoor aan te melden. Gebruik daarvoor onderstaande link.

AANMELDING LEERHUISMIDDAG EN BETALING

februari 2017 / bijgew. maart 2017