Kritisch katholieken in debat

2012 torenvanbabelIn onze maatschappij vinden debatten plaats over veel onderwerpen. Kritische katholieken willen deelnemen aan het maatschappelijk debat vanuit hun eigen traditie, vanuit hun eigen waarden en normen.

Mariënburg, vereniging van kritisch katholieken, wil dit debat stimuleren. Op de vernieuwde website gaan ‘columnisten’ en bezoekers met elkaar in discussie. Kort en bondig.

Columnisten zullen regelmatig op deze site een concreet discussiepunt inbrengen. De thema’s voor de debatten zijn als volgt gerubriceerd:

  1. VERBINDING: geloof verbinden met het eigen leven
  2. BEMOEDIGING: bemoedigen van gelovigen in het land
  3. VERANTWOORDING: de kerkleiding blijven aanspreken op het afleggen van verantwoording
  4. GERECHTIGHEID: opkomen voor gerechtigheid
  5. BARMHARTIGHEID: aandacht vragen voor de kracht van delen en barmhartigheid
  6. HEILIGHEID VAN WAT LEEFT: opkomen voor de heiligheid van alles wat leeft.