Kerkelijk wetboek nuttig voor kerkvernieuwers

Het kerkelijk wetboek kan handig zijn in gesprekken over kerkvernieuwing. Het Werkverband Rechtscultuur in de Kerken (WRK) heeft hier een studie naar gemaakt.

In 1983 is er een nieuw kerkelijk wetboek geschreven, ter vervanging van de vorige versie van 1917. Het WRK heeft hier een studie naar gedaan en een opstel geschreven: Het zeventiende document van Vaticanum II: dertig jaar kerkelijk wetboek.

Het WRK heeft een selectie gemaakt van bepalingen die iets zeggen over de grondhouding van het wetboek en over de manier waarop het theologische en pastorale denken van Vaticanum II is verwerkt. Wat blijkt? Het kerkelijk wetboek is vaak een bondgenoot van mensen die op een eigentijdse manier kerk willen zijn, maar is soms ook een dwarsligger en een onbetrouwbare gids.

Enige kennis van het wetboek is daarom nuttig en nodig bij elk gesprek over kerkvernieuwing. Het kan het geval zijn dat het wetboek in allerlei opzichten meer ruimte geeft dan je op het eerste gezicht dacht.

Het wetboek geeft de gelovigen bijvoorbeeld het recht van vereniging. Dat is een pluspunt en die ruimte moeten we uitbuiten.

Het wetboek schrijft voor dat kerkordelijke regelingen zo goed mogelijk moeten aansluiten bij het burgerlijk recht. Dat is heel positief: de kerk wil niet buiten de wereldlijke samenleving staan. Gelovigen worden uitgedaagd bereid zijn van wat andere mensen in de samenleving te leren wat wenselijke regelgeving is.

Meer lezen?

PDF Het zeventiende document van Vaticanum II: DERTIG JAAR KERKELIJK WETBOEK

NASCHRIFT: overlijden Ruud Bunnik

Het WRK stond onder de bezielende en deskundige leiding van Ruud Bunnik die in 2013 is overleden. De overige leden van het WRK hebben met behulp van Ruud’s notities deze studie afgemaakt, mede als een eerbetoon aan hun voorzitter.
Het WRK heeft met deze studie zijn werkzaamheden beëindigd.