Hoopvol samen leven

Is onze hoop sterk genoeg?
Om overeind te blijven als wij werkeloos worden in deze crisistijd?
En als de berichten over beschavings- en milieucrisis ons angst aanjagen?
En als wij ziek worden zonder uitzicht op genezing?
Vinden wij een Anker, dat altijd houvast biedt?

Onze kosmos bestaat tijdelijk.
Onze ene duur van den beginne tot het einde is onze kosmische innerlijke aard.
De Eeuwige Bestaat Altijd.
De Eeuwige Verenigt ons.

Onze kosmos ontwikkelt.
Uit atoomdeeltjes ontstaan en groeien sterren als de zon en planeten als de aarde.
Uit aardedeeltjes ontstaan en groeien cellen, planten en dieren.
Uit dieren ontstaan en groeien menselijke familiegroepen, volkeren en een steeds meer liefhebbend menselijk geslacht.
De Almachtige, Bron van alle Liefhebben, Evolueert ons iedere dag wat beter!
De Almachtige Geeft ons iedere dag meer Deel aan Zichzelf en Schept ons zo in Zichzelf.
De Almachtige Stemt ons vrouwelijk en ons mannelijk geslacht steeds beter op elkaar af in ons samen steeds menselijker geslacht.

Onze kosmos bestaat ruimtelijk of lichamelijk.
Wij zijn de optelsom van alle dingen, alle levende wezens en alle mensen.
De Overal Aanwezige Begeleidt ieder en alles met volle Aandacht.
De in ieder Aanwezige Helpt ieder altijd de heel eigen levensweg naar het Paradijs  te ontdekken.
Wij mogen de Heilige erkennen in wind en water en in alle dingen, in al wat leeft en in al het menselijke!

Wij krijgen ons bestaan in het Volle Bestaan steeds meer Cadeau.
Vieren wij dit samen?
Steeds feestelijker?


Mei 2012, Kees Severijnen

Wilt u reageren?

Stuur uw reactie aan webmaster@marienburgvereniging.nl .