Dom Pedro Casaldáliga

Dom Pedro is op 8 augustus 2020 op 92-jarige leeftijd overleden. Hij was een voorbeeldige discipel van Jezus en zijn Evangelie.

Marienburg vereniging van kritisch katholieken gedenkt, samen met de andere leden verenigingen van de internationale organisatie We Are Church International WACI het leven van Dom Pedro Casaldáliga, die op 8 augustus 2020 op 92-jarige leeftijd is overleden.

Hij was een voorbeeldige discipel van Jezus en zijn Evangelie. Geboren en gewijd in Spanje woonde hij sinds 1968 in Brazilië, waar hij in 1971 werd benoemd tot bisschop van São Félix do Araguaia. Hij was een profetisch bisschop en de laatste overlevende van die buitengewone generatie “heilige vaders van de Latijns-Amerikaanse Kerk” met een totale toewijding aan de armen.

Geïnspireerd door een vast christelijk geloof en een diepe spiritualiteit van bevrijding, wijdde Dom Pedro zijn leven aan sociale rechtvaardigheid, de strijd tegen onderdrukking en geweld, de bescherming van het milieu en een nieuwe wereldorde gebaseerd op solidariteit. Met eenvoud en moed vocht hij voor agrarische hervormingen, verdedigde hij de Indianen van het Amazonegebied en stond hij achter de Latijns-Amerikaanse volkeren die streden voor hun bevrijding.

Zich bewust van de noodzaak van een georganiseerd engagement van de Kerk naast de armen, was hij een van de oprichters van de Pastorale Commissie voor het Land (CPT) en de Inheemse Zendingsraad (CIMI). Om deze reden werd hij vervolgd, voortdurend met de dood bedreigd en ziet hij zijn medewerkers vermoord worden. Hij werd ook vaak bekritiseerd door het Vaticaan voor zijn verzoeken om “de katholieke kerk te hervormen in haar structuren van macht, bediening en doctrinaire formulering”.

Hij steunde publiekelijk de Internationale Beweging We Are Church International in 1998 en Council 50 in 2015 waaraan Marienburg heeft deelgenomen. Met de vrijheid van de mysticus en dichter wist hij het verlangen naar een meer vrije en rechtvaardige samenleving te combineren met de hoop op een inclusieve en synodale Kerk.

Klik hier voor het persbericht

Klik hier voor het originele persbericht (Engels)