Synodaal nieuws Catholic Church Reform International is een wereldwijd netwerk van toegewijde katholieke organisaties en individuen

Ze streven naar een diepgewortelde hervorming van onze kerk. Het is van cruciaal belang dat we allemaal betrokken blijven bij het synodale proces!

Voor leden die geïnteresseerd zijn in de bredere internationale Reform – activiteiten in de Katholieke kerk, ook met een Nederlands tintje (dr. John Wijngaards): Katholieke Kerkhervorming Intl.

Onze missie is

(1) het naleven van onze dooprechten en verantwoordelijkheden door ons uit te spreken voor het welzijn van het Volk van God, en daarmee transformerende veranderingen in de Katholieke Kerk te bevestigen;

(2) werken aan de oprichting van kleine christelijke gemeenschappen, gebaseerd op de evangeliewaarden van inclusiviteit, rechtvaardigheid, liefde en waarheid;

(3) het ondersteunen van het werk van anderen die zich inzetten voor hervormingen;

(4) het bevorderen van synodaliteit over de hele wereld; om de synodale stijl te omarmen in alles wat we doen.

Alleen wanneer dergelijke structurele en systematische transformaties plaatsvinden, zullen er aanvullende specifieke hervormingsvraagstukken plaatsvinden.

ONZE DOELSTELLINGEN zijn:

(A) om hervormers wereldwijd de kans te geven zich uit te spreken met al onze diversiteit;

(B) aan het Vaticaan, aan onszelf en aan katholieken overal ter wereld te benadrukken dat we, op grond van onze doop, al het recht en de verantwoordelijkheid hebben om ons uit te spreken voor het welzijn van onze Kerk;

(C) de gelovigen aan te moedigen onafhankelijk te denken, het primaat van hun geweten te erkennen, en dat het hun plicht is zich uit te spreken over zaken die het welzijn van onze Kerk aangaan;

(D) om onze overtuiging dat Wij de Kerk zijn om te zetten in vooruitstrevende actiestappen; en om onze Kerk – in de geest van Vaticanum II – terug te brengen naar de waarden en de geest die Jezus heeft gemodelleerd.