Speuren naar ‘God’

Wat geloof ik? – Wat geloven wij?
Het Mariënburg Congres van 18 oktober 2014 gaf een vervolg aan de gespreksgroepen in 2011.

20 gespreksgroepen spraken over dit onderwerp in 2011. 35 mensen hadden destijds hun geloofsbelijdenis toegevoegd aan het verslag van hun gesprekken. Daarin hebben de schrijvers tot uitdrukking gebracht hoe zij ‘God’ beleven in relatie tot hun leven hier en nu.

De woorden die zij voor ‘God’ gebruikten, kunnen we indelen in vijf rubrieken:

  1. traditionele termen bijv. vader
  2. mysterie
  3. bron
  4. gemeenschap
  5. liefde.

De traditionele termen worden in minder dan een kwart van de gevallen gebruikt.
In tweederde van de belijdenissen wordt ‘God’ herkend in menselijke relaties, in een gemeenschap.

Jezus wordt in de helft van de belijdenissen gezien als voorbeeld van menselijk leven.
In eenderde van de gevallen is hij het voorbeeld hoe goddelijk leven in een mens gestalte kan krijgen.

Deze uitkomsten werden gepresenteerd op het Mariënburg Congres op 18 oktober 2014. Tezamen met de geloofsbelijdenis van Roger Lenaers -zie hiernaast- was dit de input voor een workshop.

Meer lezen?

Credo, voertuig van ons geloof — Een evaluatie van de workshop.