Het hervormingsproces van paus Franciscus heeft onze Kerk al veranderd

Persbericht, Rome, Dublin, Innsbruck, 19 oktober 2023

Het hervormingsproces van paus Franciscus heeft onze Kerk al veranderd, zegt We are Church International na het observeren en bijwonen van de eerste helft van de synode van 2023 in Rome. De aanwezigheid van stemgerechtigde leden die geen bisschoppen zijn, van wie de helft vrouwen, heeft het klimaat fundamenteel veranderd, evenals de rondetafelgesprekken die een nieuw soort niet-hiërarchische communicatie binnen de kerk visualiseren. We are Church International heeft al in een vroeg stadium gevraagd om leken erbij te betrekken en dit moet zeker worden geprolongeerd.

De taak voor de elf maanden die nog resten tot de synode in oktober 2024 is duidelijk: zowel binnen het eigen netwerk als samen met andere hervormingsnetwerken die in Rome aanwezig zijn, zal We are Church International de hervormingsgeest koesteren die binnen en buiten de synodezaal zichtbaar is geworden tijdens vele privégesprekken en ontmoetingen met leden van de synode. In dit klimaat van vertrouwen werden de traditionele leer van de kerk over leiderschap, gelijkheid van vrouwen, inclusie van minderheidsgroepen en andere thema’s aan de orde gesteld door vele lokale kerken van over de hele wereld.

De recente onthullingen van geestelijk en seksueel geweld in Zwitserland en Frankrijk hebben de kerk in veel landen al geschokt. We are Church International hoopt dat de synode zich eindelijk zal richten op de diepere oorzaken van geestelijk en seksueel misbruik die de geloofwaardigheid van onze kerk zo diep ten gronde richt.

Het onderhouden van de positieve geest in Rome vereist dat de synode fundamentele problemen zoals misbruik van macht door geestelijken, onderschikking van vrouwen en de achterhaalde seksuele doctrine aanpakt.

“Gelijkheid voor iedereen” was het doel van een wake op de avond van 12 oktober met meer dan 30 personen uit 13 landen op het Sint-Pietersplein. Op 13 en 14 oktober verschafte  de conferentie “Mensenrechten in de opkomende Katholieke Kerk” – georganiseerd door Spirit Unbounded en sterk ondersteund door We are Church International – zeer helder inzicht in de uitdagingen van de Rooms-Katholieke Kerk vandaag de dag,  teneinde de Kerk te helpen een overtuigende getuige van het evangelie te zijn.

Zr Joan Chittister OSB en de voormalige Ierse president Mary McAleese gaven, samen met meer dan 110 sprekers uit alle continenten, hoop voor de uitgeslotenen op deze door leken geleide synodale vergadering die samenvalt met de officiële synode in Rome.  ( https://spiritunbounded.org/  )

Op 15 en 16 oktober 2023 hield We are Church International haar tweejaarlijkse conferentie “Gelijkheid voor allen” in Casa Bonus Pastor in Rome. 27 afgevaardigden die aanwezig waren  in Rome en 5 die zich on-line aansloten kozen een nieuw coördinerend team voor We are Church International: Christiane Bascou (Frankrijk), Dr Martha Heizer (Oostenrijk), Colm Holmes (Ierland), Jamie Manson (Verenigde Staten), Mary Morrissey (Ierland), Ashik Naz Khokhar (Pakistan), Jean Pierre Schmitz (Frankrijk), Dr Martin Schockenhoff (Duitsland), Ed Schreurs (Nederland), Valerie Stroud (Verenigd Koninkrijk).

Mediacontact: Colm Holmes, Dublin/Ierland, voorzitter We are Church International

Website: https://www.we-are-church.org