Geloofsbelijdenis Cees Reith+

Onlangs overleed Cees Reith op 92-jarige leeftijd.

Hij was internist aan het ziekenhuis Bravis in Roosendaal. Cees was ongelooflijk gedreven met zijn geloof bezig. Ondanks zijn wetenschappelijke rationele instelling bleef hij de kerk trouw zij het met pijn maar hij kon niets beters vinden, zo zei hij. Hij was lid van de Marienburg en heeft mee gewerkt aan het oprichten van een plaatselijke afdeling. Bij de uitvaart attendeerden zijn kinderen op een geloofsbelijdenis die hij zelf heeft geschreven. Deze hebben wij samen bij zijn uitvaart gebeden. Ik vertrouw er op dat deze geloofsbelijdenis op de bestemde plaats komt.

Hartelijke groet Pastor Jan Hoevenaars

 


 

Ik geloof in God, oneindige Liefde,
die zich op verbijsterende wijze uitdrukt
in de evolutie van kosmos en mensen.
En in Jezus, onze Messias,
Zijn unieke menselijke evenbeeld,
geboren uit menselijke ouders,
en toch geen mensenwerk,
Maar volledig vrucht van Gods reddingsinitiatief.
Die de weg van lijden en dood gegaan is,
op last van Pontius Pilatus gekruisigd is, gestorven is en begraven,
maar niettemin in volheid leeft,
want volkomen opgegaan in God
en daardoor een onbegrensde kracht ten goede geworden,
die de hele mensheid tot haar voltooiing zal brengen.
lk geloof in de inspirerende werking van de Geest
die Gods scheppende levensadem is,
en in de wereldwijde gemeenschap
waarin Jezus Christus verder leeft.
En in Gods aanbod ons te genezen en ons te herscheppen tot (eindelijk) mensen.
En in de goddelijke toekomst van de mensheid,
een toekomst van leven.
Amen.

Cees Reith Roosendaal,
1 Augustus 2013.