Laden Evenementen

Op 8 oktober a.s. bestaat Kerk en Vrede 100 jaar.

100 jaar inzet voor vrede, waarbij van begin af aan met nadruk aandacht is geweest voor de kerken waar telkens weer de blijde boodschap klinkt: “Vrede op aarde!”
Op zaterdag 5 oktober 2024 zal dit jubileum worden gevierd met als thema “Zingen tegen de bierkaai”. Deze dag, die gehouden zal worden in het Johannescentrum te Utrecht, kent een divers programma. Bijbehorende folder vertelt daar alles over.
Er wordt een jubileumboek gepresenteerd dat aan alle aanwezigen op die dag wordt aangeboden, getiteld “Pacifisme in tijden van oorlog. Kerk en Vrede 1924-2024, 100 jaar strijd tegen geloof in geweld.”.

Andries Govaart schreef een speciaal lied, “Die dag zal komen”, dat samen met andere vredesliederen, op de jubileumdag tot klinken zal worden gebracht.
Medewerking wordt verleend door Jan Marten de Vries, Hanna Rijken met het Vocaal Theologen Ensemble, Musicians without borders, “Loesje” e.a.

De dag duurt van 10:00 tot 16.30 uur.

Aanmelden

Meld je vóór 15 september aan via secretariaat@kerkenvrede.nl.

Geef ook je eerste en tweede keuze door wat betreft de workshops.

Kosten

Vrije giften zijn welkom via IBAN: NL 14 TRIO 0320 3644 02. Op de Jubileumdag is er ook een bus voor bijdragen.

Bereikbaarheid

Het Johannescentrum (Moezeldreef 400, 3561 GD Utrecht, 030-2620216) is goed bereikbaar met het OV: wp.johannescentrum.nl/route