Laden Evenementen

In 1920 voerde de Oud-Katholieke Kerk van Nederland een landelijke synode in met vertegenwoordigers van leken en geestelijken. Wat voor inzicht en inspiratie biedt de geschiedenis hiervan? In de afgelopen eeuw is er met deze synode veel ervaring opgedaan. Bevoegdheden en vergadervormen ontwikkelden zich. In de studie Een kleine kerk een eeuw onderweg: uit de geschiedenis van de oud-katholieke synode werpt Mr. Bert Maan in zijn beschrijving van de periode 1985-2020, als vervolg op een eerdere studie van Mr. Govaert Kok, hier licht op.

Op 26 januari gaan drie experts met Bert Maan, elkaar, en belangstellenden in gesprek over het boek. Ze brengen hierbij perspectieven in uit de rooms-katholieke, de protestantse en de oud-katholieke traditie. Dit zijn:

  • Ds. Karin van den Broeke, predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk in Nederland en lid van het executive committee van de Wereldraad van Kerken
  • Dr. Anton ten Klooster, priester van het aartsbisdom Utrecht en universitair docent moraaltheologie aan de Tilburg School of Catholic Theology
  • Mr. Petra de Bruin, senior rechter A, Rechtbank Rotterdam en voorzitter van het presidium van de synode van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

De avond wordt geleid door prof. dr. Peter-Ben Smit, bijzonder hoogleraar vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht.

  • Aanmelding: tot 23 januari per email (deelname is kostenloos)