Emeritus Paus Benedictus XVI overleden

Op 31 dec. is Joseph Ratzinger overleden

Zijn ambtstermijn als Paus Benedictus XVI liep van 2005 tot 2013, toen hij om gezondheidsredenen aftrad. De Duitse tak van We Are Church heeft een persbericht uitgebracht:

‘De ChurchPeopleMovement We Are Church ziet wijlen kardinaal Joseph Ratzinger, voormalig paus Benedictus XVI, als een zeer tegenstrijdige theoloog die als geen andere post-conciliaire kerkleider de rooms-katholieke kerk decennialang op een achterlijke manier heeft vormgegeven. Hij liet zijn opvolger paus Franciscus en de hele Kerk een zware erfenis na met een klimaat van angst en een theologische stilstand die tot op de dag van vandaag doorwerkt.

Terwijl Joseph Ratzinger als jonge theoloog en adviseur de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) hielp vormgeven, bleek hij later in zijn 31 jaar bij het Vaticaan (1982-2005 als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer onder paus Johannes Paulus II, 2005-2013 als paus Benedictus XVI) een door wantrouwen gedreven en in angst verstarde theoloog te zijn, die overweldigd werd door zijn leiderschapstaken.

Joseph Ratzinger heeft geen begrip ontwikkeld van de toekomstige dimensie van het geloof. Hij probeerde veeleer de hervormingsimpulsen van de Raad te beperken of zelfs in te trekken. Hij bleek dus een meedogenloze reactionair die uiteindelijk faalde. Zelfs als “Papa emeritus” sprak hij zich herhaaldelijk op zeer problematische wijze uit, ondanks zijn belofte van het tegendeel. Met zijn ongeloofwaardige verklaringen over het tweede misbruikrapport van München heeft hij zelf zijn reputatie als theoloog en kerkleider en als “medewerker van de waarheid” (het motto van zijn bisschop) ernstig beschadigd. Hij was niet bereid een persoonlijke schuldbekentenis af te leggen. Daarmee bracht hij grote schade toe aan het bisschoppelijk en pauselijk ambt.

Zijn prijzenswaardig aftreden in 2013 demystificeerde het pauselijk ambt. Het zou echter logisch zijn geweest als hij ook was afgetreden als kardinaal of bisschop en de witte soutane had afgelegd.’

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Zie voor oorspronkelijke artikelen: