DeBezieling.nl

Wat is de Bezieling?

DeBezieling.nl is een publiekssite over hedendaags leven en christelijk geloven. DeBezieling.nl vertrekt vanuit hedendaagse vragen, gaat te rade bij de christelijke traditie om vervolgens weer terug te keren bij het leven van alledag. Met inspiratie, ideeën en handelingsperspectieven.

Waarom?

Achter deBezieling.nl staat de overtuiging dat de christelijke traditie een spannende vindplaats is voor wie op zoek gaat naar de essentie van het bestaan.

Voor wie?

De Bezieling is voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft. De Bezieling is er voor alle leeftijdsgroepen. We zoeken naar continuïteit tussen de generaties en kijken met een frisse blik en open geest over allerlei muurtjes heen.

Meld je aan

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de Nieuwsbrief en ontvang eens per maand een overzicht van alle nieuwe bijdragen. Of volg de Bezieling op Twitter of Facebook

Meer lezen?

www.DeBezieling.nl