Jaarverslag 2012 van Mariënburg

logo kIn 2012 is Mariënburg veel actiever geworden met haar inzet voor het openbaar debat onder kritisch katholieken. Aldus het Jaarverslag 2012.

Openbaar debat

In 2012 is de nieuwe website van start gegaan, met als doel het debat onder kritisch katholieken te bevorderen. Hiervoor is een webredactie werkzaam, bestaande uit Lidy Verdegaal, Tammo ten Berge en Lambert van Gelder.

Debatten worden gevoerd aan de hand van columns met kritisch katholieke visies. Ook heeft Mariënburg een nieuw logo ingevoerd om de inzet op het openbaar debat tot uiting te brengen.

Meer over het openbaar debat...

Magazine

Eveneens in het kader van het openbaar debat is  Mariënburg, tijdschrift voor kritisch katholieken omgedoopt tot Mariënburg, magazine voor kritisch katholieken. De redactie is uitgebreid met: Leo Le Large en Ad Krijnen. De redactie werkt nauw samen met de redactie van de website. 

Meer over het magazine...

Congres Katholiek, hier en nu

Het congres werd gehouden op zaterdag 27 oktober 2012 in Amersfoort, met als thema: Katholiek hier en nu. Met inleidingen van Jan van Hooydonk over de actuele situatie van de katholieke kerk in Nederland, Henk Meeuws over diaconie en Geeske Hovingh (De Nieuwe Liefde) over kerk en jongeren.

Meer over het congres...


Zonder wrijving geen glans

Dit is de titel van de inleding van Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, voor de Algemene Vergadering van 2012. Met als korte inhoud:  Kerken varen wel bij kritiek, kerken varen wel bij het gesprek met de secularisatie en kerken varen wel bij een theologie van spirituele gastvrijheid. 

Daarnaast wees hij op twee instrumenten die zijn ontwikkeld door De Raad van Kerken om op locaal niveau oecumene vorm te geven.

Inleiding: Zonder wrijving geen glans

Meer over oecumene op locaal niveau...

 

Meer lezen?

Jaarverslag 2012