Bestuurlijke organisatie

 

Algemene Vergadering (AV)

De AV is het parlement van de vereniging. De AV bepaalt de hoofdlijnen van het algemeen en financieel beleid.

Het bestuur legt verantwoording af aan de AV over het gevoerde beleid.
Leden en partnerleden hebben vrij toegang om hun stem te laten horen.

Kascommissie

De AV benoemt jaarlijks een kascommissie voor de controle van de jaarrekening.

Bestuur

De bestuursleden per 6 april 2019 zijn:

  • Harrie van den Akker, voorzitter
  • Nicole Buijtendijk, secretaris
  • Riet Bos, penningmeester
  • Michel Besnard, lid
  • Ed Schreurs, lid

Meer lezen

pdfStatuten

pdfHuishoudelijk Reglement


augustus 2020