Nieuwe voorzitter (m/v) gezocht: dwaas, doortastend en verbindend

Met de komende ALV op 20 april 2024 zijn de termijnen van de huidige voorzitter van onze vereniging Harry vd Akker statutair verstreken. Daarom zoeken we naar een nieuwe vrouw of man die deze begerenswaardige functie wil vervullen. Een rol met een roeping. Een portefeuille met een profiel: een beetje dwaas, maar zeker doortastend en verbindend, zowel binnen de Mariënburgvereniging als op het speelveld van kerk en samenleving waarin de Mariënburgvereniging zich al 40 jaar beweegt.

Gewenste kwaliteiten en beschikbaarheid

Misschien hebben we niet zoveel te kiezen als het gaat om een nieuwe voorzitter, maar een aantal kwaliteiten lijkt het huidige bestuur gewenst, zoals: houden van een uitdaging, positieve instelling, bestuurlijke ervaring, bijdragen aan de groei van het aantal leden, vaardigheden online vergaderen en, natuurlijk, onderschrijven van het gedachtengoed en beleidskeuzes van de Mariënburgvereniging. De tijdsinvestering voor deze functie beslaat tussen de 4-8 uur per week. Bestuur en leden van de Mariënburgvereniging geven hier inspiratie, bewogenheid en hartelijkheid voor terug.

De taken en verantwoordelijkheden zijn:

  1. Leidinggeven aan (het bestuur van) de Mariënburgvereniging, d.i. o.a. bestuursvergaderingen bij elkaar roepen en leiden, maandelijks schrijven van Terzijde in Mariënburg Magazine en schrijven van ledenbrief, mede vormgeven aan toekomstgericht beleid en contacten onderhouden binnen de vereniging, bijeenroepen van en leidinggeven aan de ALV.
  2. Gezicht en boegbeeld zijn binnen en buiten zijn de Mariënburgvereniging d.i. zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor de leden, werkgroepen en redactie Mariënburg Magazine, zichtbaar en aanspreekbaar zijn in het krachtenveld van maatschappelijke organisaties in de samenleving en organisaties in de verschillende kerken, en relaties onderhouden met de leidinggevenden in de katholieke kerk van Nederland.
  3. Daar waar nodig en wenselijk beschikbaar zijn voor perscontacten en perspublicaties.
  4. Netwerk)contacten onderhouden en uitbreiden in samenleving en kerk op nationaal niveau.

 

Het voorzitterschap van de Mariënburgvereniging is een onbezoldigde functie. De Mariënburgvereniging biedt u een inspirerende, enthousiaste, kritische en warmhartige omgeving aan waarbinnen u naar hartenlust uw kwaliteiten tot uitdrukking kunt brengen.

Zoekcommissie

Er wordt door het bestuur een zoekcommissie samengesteld, die zich oriënteert binnen en buiten de Mariënburgvereniging. Potentiële kandidaten kunnen vóór 1 maart 2024 worden aangemeld via het secretariaat zoekcommissie@marienburgvereniging.nl ter attentie van deze commissie.

Leden van de zoekcommissie zijn:

  • Yvonne Verviers – Beker
  • Walther Burgering
  • Thea van der Werf.

 

Meer informatie is verkrijgbaar bij de voorzitter van de zoekcommissie: Yvonne Verviers – Beker