radio5 De Algemene Vergadering 2021 vindt plaats op zaterdag 2 oktober, van 10.30 - 13.00 uur (vanaf 10.00 uur ontvangst met koffie) Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht. U krijgt een lunch aangeboden. Het middagprogramma wordt geleid door uittredend bestuurslid Ed Schreurs

Geloofsgesprekken

 

Vitaal Kwartaal

Na de geslaagde pilot in juni gaat de Mariënburgvereniging het komende jaar verder met het maandelijks organiseren van geloofsgesprekken. Inspirerende en steeds wisselende gespreksleiders leiden hun eigen thema in waarna de discussie – uitwisseling van ideeën kan aanvangen. Per gesprek kunnen maximaal twintig deelnemers inschrijven.

Inspiratie

Mariënburg heeft als uitdrukkelijk beleid de vernieuwing van het geloof. Dat kun je het beste bereiken door interactie, door met elkaar te praten over allerlei zaken die met je geloof te maken hebben maar ook hoe je met je geloof in deze samenleving wilt staan. Dus praten met elkaar over geloof, maar wellicht ook over hoop en liefde.

Online

Mariënburg wil die gesprekken mogelijk maken. De ervaring in coronatijd heeft geleerd dat velen, ook ouderen handig zijn geworden met het volgen van gesprekken of vieringen via zoom of streaming thuis op de computer. Daarom gaat Mariënburg geloofsgesprekken ONLINE organiseren.

Gesprekken

Dat gaat gebeuren en wel onder de titel: Gesprekken bij de Jacobsbron. Wij zijn daarbij indachtig het diepgaande gesprek dat Jezus voerde met de Samaritaanse vrouw. Dat gesprek was niet alleen diepgaand maar ook bemoedigend. Dat is ook wat Mariënburg wil: elkaar bemoedigen in het geloof.

In de praktijk

Hoe gaat het in zijn werk? Gedurende 10 maanden per jaar – het hele jaar uitgezonderd de maanden juli en augustus zorgt Mariënburg dat u aan zo’n gesprek kunt deelnemen. U krijgt een mail en via die e-mail kunt u zich inschrijven. De maximale deelname is 20 personen. Toelating is op volgorde van aanmelding. U krijgt bericht als u bent toegelaten en u ontvangt een link via welke u kunt deelnemen aan het gesprek op de afgesproken tijd. Duur van de gesprekken is maximaal 1 uur. Deelname is ook kosteloos.

Mocht het bijwonen van een digitaal videogesprek voor u technische problemen opleveren, neem dan contact op met het secretariaat, Emilio de Vlam. Hij kan u in veel gevallen helpen om probleemloos deel te nemen.

Gespreksleiders vierde kwartaal 2021

Aanmelden

Aanmelden voor leden en niet-leden kan <HIER>

 

radio5

Voorzitter Harrie van den Akker is vrijdag 5 januari geïnterviewd door KRO Radio over de petitie 'Ze zijn al thuis' en over de switch van Mariënburg van vereniging naar beweging. Goed om te weten maar tevens een mogelijkheid om zelf op de hoogte te blijven en anderen daarin te betrekken! Werk aan de winkel dus! “Doet u mee?”

Nieuw Rituelen

 

Programma seminar Marienburgvereniging

drie zaterdagen in het najaar 2021:

 • Zaterdag 13 november | 10:30 – 16:00 uur | Andreashuis, Hattem
 • Zaterdag 20 november | 10:30 – 16:00 uur | Ursulakapel, Roermond
 • Zaterdag 27 november | 10:30 – 16:00 uur | Bethelkapel, den Haag

 ‘Nieuwe rituelen bij bijzondere levensmomenten’

 • Je bent blauwhelm en je wordt uitgezonden. Hoe neem je afscheid van je gezin, familie, vrienden?
 • Je hebt een zware operatie voor de boeg. Met wie wil je daarbij stilstaan en je voorbereiden?
 • Je kiest voor elkaar en gaat samenwonen. Wanneer en met wie wil je dat vieren?

Zomaar drie voorbeelden die vragen om een pas op de plaats, een markering. Hoe doe je dat in een samenleving waar de kerk – vaak leverancier van rituelen – bijna is verdwenen en waar een veelvoud van levensovertuigingen is.

Wij mensen willen vieren met woord en gebaar, geur en kleur, eten en drinken. Dat doen we in iedere samenleving zolang we bestaan.

We gaan kijken of er grondvormen van ritualiteit zijn, we nemen kennis van het huidige rituele landschap en we gaan zelf aan het werk om te komen tot een eenvoudig en helder ritueel voor een concrete gelegenheid: denk aan bovengenoemde voorbeelden.

We doen dat aan de hand van het werk van een kunstenaar Frederick Franck om zo te komen op onze menselijke laag van symbolen en symboliseren.

En natuurlijk zingen we ook en eindigen we feestelijk.

Programma:

 • 10.30 u. Binnenkomst
 • 11.00 u. Lied
 • 11.00 u. Inleiding Andries Govaart: de kracht van rituelen
 • 11.45 u. Frederick Franck, de mens en zijn werk: transreligieuze kunst
 • 12.15 u. Lied
 • 12.20 u. Uitwisseling
 • 13.00 u. Lied + lunch
 • 14.00 u. Hoe kom je tot een ritueel. korte inleiding Andries Govaart
 • 14.15 u. Uitwerken van een concreet ritueel in zestallen
 • 15.30 u. Uitwisseling van de concrete resultaten
 • 16.00 u. Lied en afsluiting

Liedsuggesties:

 • Gegroet jij jij,
 • Wij houden jou hoog,
 • Als het avond is, Iona
 • Ga tot de einden der aarde
 • Wek mij zachtheid weer
 • et cetera

Aanmelden

Aanmelden voor leden en niet-leden kan <HIER>

maandag 13-11-2017 om 19.30 uur de tweede lezing in het seizoen 2017/2018 van de initiatiefgroep van de afdeling West Noord-Brabant van de Mariënburgvereniging:

Taede Smedes   

GOD, IETS OF NIETS?
de postseculiere maatschappij
tussen geloof en ongeloof

Mariastede,
Sint Theresiastraat 44 in Roosendaal.
De toegangsprijs bedraagt 10,00 euro.