Rechtscultuur 

Een kerk heeft een goede rechtscultuur als de kerkorde en andere regelingen: 

 1. helder zijn geformuleerd
 2. consequent en billijk worden toegepast
 3. dienstbaar zijn aan de roeping van de kerk
 4. aangepast kunnen worden aan nieuwe tijden en situaties
 5. stroken met de algemeen erkende mensenrechten
 6. aansluiten bij de civiele wetgeving.

 

Alleen een kerk met een goede eigen rechtscultuur kan met gezag pleiten voor naleving van de mensenrechten in de samenleving als geheel. 

Werkverband 

Het Werkverband voor de Rechtscultuur in de Kerken (WRK) is opgericht in 2004 als een voortzetting van de Commissie Mensenrechten in de Kerk van de voormalige Acht Mei Beweging. Het WRK maakt studie van de feitelijke kerkelijke rechtscultuur in met name de Katholieke Kerk, signaleert knelpunten en doet voorstellen tot verbetering.

Het WRK is lid van het Europees Netwerk Kerk in Beweging.

Publicaties 

 • De Eucharistie vieren: telkens anders
  Kritische notities rondom de Romeinse liturgische regelgeving. 

  2005; de tekst werd in fotokopie gericht verspreid.

 • Levenslang paus? 
  Een pleidooi voor een maximum leeftijd en beperkte ambtstermijnen voor pausen.
  2006: gepubliceerd als bijlage bij MV-NU, het toenmalige blad van de Mariënburgvereniging.

 • Geen God in de grondwet

  Bijdrage aan de discussies over de plaats van religies in een Europese grondwet. 

  2006; gepubliceerd op de website RK-Kerkplein.org.

 • Het nerveuze ongemak

  Een studie over het kerkelijk spreken over seksualiteit. 

  2008; gepubliceerd als bijlage bij MV-NU, het toenmalige blad van de Mariënburgvereniging.

 • De nieuwe voorganger
  Een studie over clericalisme in de katholieke kerk. 

  2009; gepubliceerd als bijlage bij Mariënburg, tijdschrift voor kritisch katholieken. 

 • Op weg naar zelfstandige geloofsgemeenschappen; een handleiding.

  Notities en suggesties rondom de vorming van zelfstandige lokale groepen. 

  2011; gepubliceerd op de website van Mariënburg, vereniging van kritisch katholieken.

 • Onkruid tussen het graan
  Een open brief aan de paus over seksueel machtsmisbruik. 

  2011; gepubliceerd als artikel in Mariënburg, tijdschrift voor kritisch katholieken.

De meeste van deze teksten zijn in het Engels vertaald, voor gebruik  in het Europees Netwerk.

Personalia 

Het WRK telt momenteel vier leden: Herman Brinkhoff; Ruud Bunnik (voorzitter); Bert van Dijk; Ties van Kerkhoff.

Op deelterreinen wordt ad hoc advies gevraagd van experts. 
Het werk wordt financieel mogelijk gemaakt door subsidies van diverse instellingen in katholieke kring.

Contactadres: Mr.P.J.Oudsingel 136, 6836 PT Arnhem.

Meer lezen  

Handleiding voor zelfstandige geloofsgemeenschappen