geloof Onlangs overleed Cees Reith op 92-jarige leeftijd.

Hij was internist aan het ziekenhuis Bravis in Roosendaal. Cees was ongelooflijk gedreven met zijn geloof bezig. Ondanks zijn wetenschappelijke rationele instelling bleef hij de kerk trouw zij het met pijn maar hij kon niets beters vinden, zo zei hij. Hij was lid van de Marienburg... 

onze vader De heer J.Winnips uit De Bilt

heeft een commentaar geschreven bij het artikel “Onze Vader voor ongelovigen”, van ons inmiddels overleden redactielid Leo Le Large, in het Mariënburg Magazine van maart 2018. Bij de inleiding van het artikel merkt Winnips op: dit artikel heeft het karakter van ‘uitlegkunde’...

bidden De heer Ed Schreurs uit Best

Waarom zo’n voorstel als ‘Mijn God’? Als bidden spreken met God is, is het passend om dit te doen in stilte...