Magdala, voor vrouw en priester

2012 magdala-aDe stichting Magdala ondersteunt vrouwen in hun relatie met een priester. Tineke Ferwerda plaatste in 1988 in het kader van haar afstudeeropdracht een oproep in de krant. Zij vroeg vrouwen contact op te nemen wanneer ze een relatie met priester hadden. Tot haar verbazing kwamen er veel meer relaties dan zij verondersteld had. Er werd niet veel later een stichting in het leven geroepen om deze vrouwen bij elkaar te brengen.

Er zijn op dit ogenblik zo’n honderd vrouwen aangesloten. Dit aantal blijft min of meer stabiel. Aan de bovenkant vallen er leden af - om veel verschillende redenen - en aan de onderkant komen er weer vrouwen bij. De stichting weet maar al te goed, dat dit maar het topje van de ijsberg is.

Waarom zoeken vrouwen contact?

De reden is voornamelijk dat de onzichtbaarheid gaat knellen, dat de onzichtbaarheid niet langer is te verdragen. Het mag immers niet bekend worden dat de priester in kwestie een vriendin heeft. Vrouwen zoeken vooral een luisterend oor voor hun situatie. Je wilt van de daken roepen dat je van iemand houdt maar je kunt het vaak nog niet aan je beste vriendin vertellen, en soms maar in een heel beperkte kring van je familie - en dan moet je nog maar afwachten hoe er gereageerd wordt. Bovendien willen zij er niet de oorzaak van zijn dat hun priestervriend in moeilijkheden komt, zeker in de huidige tijd waar de maatregelen steeds stringenter worden.

Soms vraag je je af waarom vrouwen hun relatie in stand houden. Wanneer je echter goed naar de verhalen luistert, hoor je altijd, ondanks alle problemen: de achterkant van de medaille is ‘houden van’.

20 jaar Magdala

Ruim 20 jaar bestaat de stichting dus. Overigens zijn er uit alle tijden gegevens over relaties tussen priesters en vrouwen, het is niet iets alleen van deze tijd. In de middeleeuwen was het niet anders.

De stichting Magdala heeft op allerlei manieren geprobeerd “Rome” op andere gedachten te brengen, samen met soortgelijke verenigingen en stichtingen uit zo ongeveer alle Europese landen, maar in al die twintig jaar is er niets veranderd. Of er iets zal veranderen, of het celibaat zal worden afgeschaft: wij twijfelen. Ofschoon er hier en daar stemmen opgaan, zelfs onder bisschoppen, om gehuwde mannen tot het priesterschap toe te laten.
Een glijdende schaal??? Wij hopen het.

A. de Jong - Otten, Magdala

 


 mei 2012 [Magdala is in 2017 officieel opgeheven. Red.]