Hans Küng 1972

 

{slide=3. Verklaring tegen de berusting|closed|noscroll}

Reeds in 1972 ondertekend door 33 theologen op initiatief van Hans Küng, maar nog steeds actueel. De verklaring noemt vijf oriëntatiepunten:

  • Niet zwijgen
  • Zelf handelen
  • Gemeenschappelijk optreden
  • Streven naar tussenoplossingen
  • Niet opgeven.

Meer weten? Surf naar rk-kerkplein.org.

{/slides}

{slide=4. Vrijheid van denken|closed|noscroll}

Met het oog op een goede uitoefening van hun taak moet aan de gelovigen, geestelijken zowel als leken, de rechtmatige vrijheid worden toegestaan van wetenschappelijk onderzoek en van wetenschappelijke denken en ook de vrijheid om nederig en vrijmoedig hun mening kenbaar te maken op het gebied, waarop zij deskundig zijn.

Tweede Vaticaans Concilie, constitutie Gaudium et Spes, no 62

{/slides}