Profiel voor een nieuwe paus

MARIËNBURG heeft kardinaal Eijk in een brief gedachten meegegeven voor het komende conclaaf. Mariënburg doet een beroep op de kardinaal om als vertegenwoordiger van alle Nederlandse katholieken deze wensen te betrekken bij het uitbrengen van zijn stem.

De wens is dat de nieuwe paus een moedig man is, die kan omgaan met pluriformiteit, een man met een duidelijke oecumenische gezindheid. De nieuwe paus ontwikkelt de centrale bestuurstructuur in de richting van een platform, neemt gelijkheid van mannen en vrouwen serieus, pakt schandalen adequaat aan en heeft een luisterend oor voor wat leeft in kerk en wereld.

Dit profiel voor de nieuwe paus sluit aan bij wat elders in Europa leeft onder kritische katholieken.

MARIËNBURG wenst de kardinaal wijsheid toe bij het onderling overleg en het uitbrengen van zijn stem.

Meer lezen

pdfBrief van Mariënburg aan kardinaal Eijk