Beraad Nederlandse katholieken: brainstormsessie

logo kMARIËNBURG heeft  een initiatief genomen voor een Beraad Nederlandse Katholieken. Het idee is dat beraad vorm te geven door middel van een aantal hoorzittingen in het land.

Op 11 februari kwamen 30 personen die zich daartoe hadden aangemeld, bijeen in de Bergkerk in Amersfoort om te brainstormen over een manier om die hoorzittingen te organiseren.

Begonnen werd met het verzamelen van ideeën over een aantal kernvragen. Wat kan de meerwaarde zijn van dit beraad? Wie zijn de doelgroepen? Welke output kunnen we verwachten? Waar halen we de benodigde menskracht vandaan? Hoe lang mag het project duren?
Na de inventarisatie werd in groepjes verder gepraat.

Op het eind van de dag kwam als grootste gemene deler naar voren dat Marienburg zo'n project niet in zijn eentje moet gaan trekken. Aansluiting moet worden gezocht met het project Bezield Verband Utrecht, dat er in geslaagd is in de provincie Utrecht horizontale verbindingen tot stand te brengen tussen een aantal zeer diverse geloofsgemeenschappen.

Landelijk is er een parallele ontwikkeling gaande. Daar heeft zich onder de naam Bezield Verband Nederland een samenwerkingsverband gevormd van Bezield Verband Utrecht, de Stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen, de Basisbeweging Nederland, De Dominicusgemeente in Amsterdam en Mariënburg.

Gezamenlijk zouden we kunnen gaan werken aan het vormen van Bezielde Verbanden in andere regio’s. De eerste stap is nu dat Mariënburg op korte termijn met Bezield Verband Nederland om de tafel te gaan zitten om hierover door te praten.

Meer lezen

Beraad Nederlandse katholieken

pdfVerslag brainstormsessie