Beraad Nederlandse Katholieken

 

logo kMARIËNBURG streeft naar een beraad onder Nederlandse katholieken waar het geluid van alle gelovigen gehoord kan worden.
Een van de doelen is verbindingen tot stand te brengen tussen geloofsgemeenschappen en bezielde verbanden.

MARIËNBURG heeft in 2011 de bisschoppen voorgesteld een nationaal beraad te organiseren waar het geluid van alle gelovigen gehoord zou kunnen worden. De bisschoppenconferentie heeft dit voorstel afgewezen, omdat het geen toegevoegde waarde zou hebben.

Een kerk die een open dialoog niet aandurft, marginaliseert zichzelf. Als de kerk niet van boven af wil hervormen, dan zullen de kerkleden het zelf moeten doen.
Dus heeft MARIËNBURG besloten om zelf de koe bij de horens te vatten.

 Doelstellingen

  • de zwijgende kerk tot spreken brengen
  • in broederlijke en zusterlijke liefde een mondige en kritische houding tegenover de officiële kerk versterken
  • verbindingen tot stand brengen tussen geloofsgemeenschappen en bezielde verbanden
  • samen nadenken over de inhoud van geloven van onderaf
  • betrokkenheid van jongeren bevorderen, hoe lastig ook
  • nadenken over het organiseren van onze eigen groepen, op juridisch, financieel, en vooral diaconaal vlak,
  • talenten mobiliseren om je kritische houding efficiënter te maken en oplossingen voor problemen aan te dragen.

Hoorzittingen

MARIËNBURG wii hoorzittingen organiseren op een aantal plaatsen in Nederland, om wensen en ideeën te inventariseren en om mensen met elkaar in contact te brengen en nieuw elan te stimuleren. Uitgenodigd worden onze eigen leden, bezielde verbanden en kleine geloofsgemeenschappen, parochies die steun nodig hebben, religieuzen en iedereen die zich betrokken voelt.

Meer lezen?

pdfInitiatief hoorzittingen

pdfContacten met bisschoppenconferentie in 2011