Plaatselijke oecumene

2012 raadvankerken

Er is plaatselijk nog steeds veel mogelijk op oecumenisch gebied.

De Raad van Kerken ontwikkelde twee instrumenten om de oecumene tussen plaatselijke geloofsgemeenschappen jong en vitaal te houden.  • Een checklist, bij wijze van thermometer van de plaatselijke oecumene
  • Een model voor een convenant waarmee plaatselijke geloofsgemeenschappen onderlinge afspraken kunnen vastleggen over oecumenische samenwerking.

De publicatie is uitgegeven onder de titel Gebundelde krachten in de oecumene in de reeks Bezinning van de Raad van Kerken (nr. 41/2012).

U kunt de brochure ook downloaden.

Meer lezen

pdfGebundelde krachten in de oecumene

Website van de Raad van Kerken

 


april 2012