Verzelfstandiging geloofsgemeenschap

Handleiding

Het Werkverband voor de Rechtscultuur in de Kerken (WRK)  heeft een handleiding opgesteld ten dienste van kleine geloofsgemeenschappen die moeite hebben hun eigen weg te vinden.
Titel: Op weg naar zelfstandige geloofsgemeenschappen; een handleiding.

Financiële ondersteuning

De Stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen maakt deskundige begeleiding en/of ondersteuning mogelijk van geloofsgemeenschappen op hun weg naar zelfstandigheid.

Meer lezen