Wat geloven wij? Het vervolg

Wat geloven wij? was een oproep in 2011 aan leden en belangstellenden om in groepen te spreken over wat of waarin wij geloven. Immers, als kritisch katholieken staan wij midden in de maatschappij, maken wij keuzen om dingen doen of na te laten. Wat inspireert ons daarbij?

210 mensen in 20 gespreksgroepen hebben aan deze oproep gevolg gegeven. Uit de evaluatie blijkt dat vrijwel alle deelnemers de gesprekken als positief hebben ervaren. Het congres 2011 was bedoeld als afsluiting van Wat geloven wij? Maar achteraf blijken de inleiding en de gesprekken op dat congres te weinig aan te sluiten op de geloofsgesprekken. De Algemene Vergadering 2012 heeft daarom uitgesproken dat er een vervolg komt op Wat geloven wij?.

Misschien zou er een goed artikel kunnen worden geschreven op basis van het verzamelde materiaal. Op basis daarvan zou op een bredere schaal dan in de gespreksgroepen een debat gevoerd kunnen worden over wat wij geloven.  Een artikel op basis van het verzamelde materiaal bleek echter niet haalbaar. Mensen leggen zeer individueel en op verschillende wijze accenten bij onderdelen van de geloofstraditie. MARIËNBURG gaat een mogelijk vervolg van Wat geloven wij? betrekken in de activiteit Beraad Nederlandse katholieken.

 

Meer lezen?

pdfEvaluatierapport Wat geloven wij?

Beraad Nederlandse katholieken