Rome via Canossa nog steeds bereikbaar

2012 canossaHeeft u de brief van Klardinaal Eijk al gelezen, over de Eucharistie en over de eis dat een pastoor en een pastoraal werker hun excuses aanbieden voor overtreding van de kardinale regels over het vieren van de Eucharistie? U kunt hem hieronder downloaden, de brief, niet de kardinaal.

Het gaat de kardinaal erom dat de viering van de Eucharistie bron en hoogtepunt van het christelijk leven kan blijven. De beide heren hebben de regels geschonden, daarmee ergernis gegeven en de 'liturgische orde van de Kerk' ernstig verstoord.

Maar er is licht aan de horizon. Want als je ergernis geeft en de orde verstoort, en als je daarna op een website oprechte excuses aanbiedt en beloofl het niet meer te doen, zal de kardinaal je niet straffen. Een gang naar Canossa is binnen de kerk nog steeds een begaanbare weg.

We verkeren met dit epistel van de kardinaal in het tijdperk van vijf boeken van Mozes. Uitgebreide ambtelijke voorschriften voor van alles en nog wat in het dagelijkse leven en tijdens diensten in de tempel. 'Alles wat Jahwe aan Mozes had bevolen, brachten de Israelieten stipt ten uitvoer'  schrijft de auteur van Numeri (1:54).

Maar na de boeken van Mozes is de bijbel  verrijkt met de evangelie-verhalen. "De sabbat is gemaakt om de mens, maar niet de mens om de sabbat' schrifjt Marcus in 2:27.

Na regen komt zonneschijn. Dat zal zelfs de kardinaal niet kunnen tegen houden.

Meer lezen

pdfBrief van kardinaal Eijk over de Eucharistiie, van 5 maart 2011

Naar Canosssa gaan: diep door het stof gaan ... voor de paus.