Nationaal Debat


A5 Flyer Nationaal Debat 1


Impressie
van het 
Nationaal Debat over
“CHRISTENDOM EN XENOFOBIE"
(Naaste of Vreemde?)
met Sophie in 't Veld
en Stefan Paas

 


Programma Nationaal Debat
30 november 2019
Dominicus Amsterdam

 • 10.00 uur : ontvangst met koffie/thee
 • 10.30 uur : opening door Mariënburgvoorzitter Prof. Dr. Ir. Harrie van den Akker
 • 10.35 uur : inleiding door Prof. Dr. Stefan Paas
 • 11.10 uur : videoboodschap van de nationale scriba PKN Ds. R. de Reuver
 • 11.15 uur : korte pauze
 • 11.30 uur : inleiding door door Mevrouw Drs. Sophie in 't Veld
 • 12.05 uur : videoboodschap door Mgr. Dr. G. de Korte bisschop van Den Bosch
 • 12.10 uur : start van het debat onder leiding van Henk Baars
 • 13.00 uur : einde bijeenkomst

Hieronder volgt een korte sfeerimpressie met aansluitend de volledige tekst van Stefan Paas, de videobijdragen en enkele foto's van de ochtend.

In de prachtige Dominicus staat de zon regelmatig op de ramen. Een ideaal decor en mooi om te zien hoe hierin onder het genot van koffie/thee met vers sinterklaasgebak de Mariënburgers elkaar uitbundig begroeten. Veel bekenden Ja! maar ook nieuwsgierigen uit den lande die de moeite nemen om 'ons' debat bij te wonen. We zijn met zo'n 125 personen.

Na een introductie van de voorzitter spreekt Stefan Paas (klik <HIER> voor een download van de lezing). Zijn analytische benadering schetst eerstens een genuanceerd perspectief: Hoe nu dit onderwerp te bespreken in een redelijke context? Welke definities hanteren we? Hoe liggen de verhoudingen werkelijk en hoe te komen tot een conclusie? De zeven afsluitende stellingen over 'het volk' zijn echte eyeopeners.

De videoboodschap van drs. de Reuver liet aan duidelijheid niets te wensen over: Zijn Leitmotiv: "Vrees niet, ik zal er zijn" De integrale videoboodschap kunt u <HIER> bekijken..

Sophie in 't Veld spreekt vanuit haar bevlogen Europese hart en zonder uitgeschreven tekst. Europa is geen technocratische aangelegenheid. Het gaat constant over morele en ethische kwesties. Als atheïst is ze op haar hoede als ze 'evangelicals' op haar pad treft. Van haar toespraak zijn aantekeningen gemaakt die in het maart 2020 Magazine van Mariënburg nader worden uitgewerkt.

De videoboodschap Mgr De Korte gaat over Bijbelse inspiratie en het respecteren van elkaars waardigheid. De opname kunt u <HIER> bekijken.

Na een leerzame en soms ook enerverende ochtend sluit voorzitter Harrie van den Akker de bijeenkomst omstreeks 13.15 uur. 


S 2019 11 30 104723

S 2019 11 30 104746

S 2019 11 30 105018

S 2019 11 30 105114

S 2019 11 30 113749

S 2019 11 30 114933

S 2019 11 30 122306

S 2019 11 30 174109


De uitnodiging voor deze bijeenkomst:
De huidige tijd kent een grote opkomst van populistische en nationalistische stromingen. Het lijkt er op dat dit gedachtegoed een rijke voedingsbodem vindt onder christelijk conservatieve kringen in alle kerken.

In zeer katholieke landen als Polen, Hongarije, en in andere Oost-Europese landen wordt immigratie van hulpzoekende niet-westerse mensen tegengewerkt. Ook in het overwegend protestantse Denemarken is wantrouwen jegens de vreemdeling een politiek issue.

Maar het probleem is niet beperkt tot Europa alleen: Steve Bannon, een “volijverig” katholiek en voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur, dezelfde die de president adviseerde om Mexicaanse vluchtelingenkinderen te scheiden van hun moeders, polemiseert al jaren tegen bisschoppen en kerken die belang hechten aan sociale aspecten en mensenrechten en is sinds kort ook in Europa actief. Vanuit de Biblebelt in de VS wordt president Trump terdege gesteund om zijn anti-immigratiepolitiek.


De vragen waar wij na het luisteren naar de inleidingen over in debat willen gaan, zouden dan ook kunnen zijn:

 • Spannen kerken zich voldoende in om – de christelijke boodschap indachtig - tegenwicht te geven aan opkomend nationalisme en daaruit voortkomende xenofobie?
 • Speelt het feit dat veel vluchtelingen niet christelijk zijn (veelal moslim) een rol?
 • Hoe moet een “goede” christen zich opstellen?

Noteer in uw agenda en/of schrijf <HIER> direct in!
De deelnamebijdrage is € 10,- per persoon.

Tot 30 november in Amsterdam!

Waalre, 12 juni 2019

Michel Besnard
Voorzitter congresorganisatie Mariënburg

Download <HIER> de flyer.