Kritisch katholiek debat logo k

Openbare discussie en debat over onderwerpen die leven onder kritisch katholieken:
dat is een belangrijk actiepunt voor Mariënburg, vereniging van kritisch katholieken.
In onze maatschappij vindt veel debat plaats vanuit verschillende tradities van waarden en normen.
Mariënburg stimuleert inbreng vanuit de katholieke traditie.

Thema's

De thema's voor dit debat zijn:

  1. VERBINDING: geloof verbinden met het eigen leven
  2. BEMOEDIGING: bemoedigen van gelovigen in het land
  3. VERANTWOORDING: de kerkleiding blijven aanspreken op het afleggen van verantwoording
  4. GERECHTIGHEID: opkomen voor gerechtigheid
  5. BARMHARTIGHEID: aandacht vragen voor de kracht van delen en barmhartigheid
  6. HEILIGHEID VAN WAT LEEFT: opkomen voor de heiligheid van alles wat leeft.

Media

Mariënburg onderhoudt vier media voor dit debat:

  • Mariënburg, magazine voor kritisch katholieken
  • deze website
  • OpZien, een periodiek  bericht per email, een gezamenlijk medium met De Roerom
  • het jaarlijkse congres.

Meer lezen?

Dit actiepunt heeft Mariënburg gekozen op de Algemene Vergadering in 2011.
Er waren daartoe aanzetten in de periode 2008 - 2011:

Kritisch katholiek debat 2008 - 2011

Wie is De Roerom?


jan. 2015