Ondersteuning kleine geloofsgemeenschappen

De stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen (OKG) biedt ondersteuning op het gebied van liturgie, pastoraat, katechese, diaconie, kerkopbouw, organisatie en communicatie.

 

Meer weten?

www.ondersteuningkleinegeloofsgemeenschappen.nl