Basisrechten voor ongedocumenteerden

logo RaadvanEuropa

Nederlandse staat opgeroepen om ongedocumenteerden voedsel, kleding en onderdak te verschaffen.

 

Bed, bad en brood

Met een beroep op het Europees Sociaal Handvest had de PKN een klacht neergelegd bij de Raad van Europa dat de Nederlandse staat nalaat ongeducumenteerden te voorzien in hun basisbehoeften: bed, bad en brood. In een z.g. voorlopige voorziening heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten de Nederlandse staat nu opgeroepen direct maatregelen te nemen om de basisrechten: voedsel, kleding, onderdak, van ongedocumenteerden te garanderen.

Betekenis voor vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen zich met deze uitspraak richten op de locale overheid. Weliswaar zijn uitspraken van het Europees Comité voor Sociale Rechten  niet bindend maar rechters kunnen rekening gaan houden met zulke uitspraken. Met deze uitspraak kunnen vrijwilligers de plaatselijke politiek bewerken  om ook voor ongedocumenteerden invulling te geven aan deze basisrechten.

De Raad van Kerken, projectgroep Vluchtelingen, is doende hiervoor een tekst op te stellen, ter ondersteuning van de vrijwilligers.

Meer informatie

1. Op de volgende websites kunt u de actuele informatie vinden:

2. Informatie over de klacht (februari 2013):

www.pkn.nl/.....

3. Informatie over de voorlopige voorziening (25 oktober 2013):

www.kerkinactie.nl/.....