Onderzoek naar zelfstandige geloofsgemeenschappen

Wat ruist er door het struikgewas is de titel van een journalistiek onderzoek naar zelfstandige geloofsgemeenschappen *). Het is in opdracht van Mariënburg uitgevoerd door Theo van de Kerkhof, zelfstandig gevestigd theoloog en jourmalist. Hij ondervroeg zeven zelfstandige gemeenschappen naar hun motivatie en inspiratie.

Enkele bevindingen

  1. Gezien hun ontwikkelingsfase kunnen we drie groepen ekklesia's onderscheiden. Een aantal ekklesia's heeft zich al jaren geleden onafhankelijk opgesteld vanwege de restauratie volgend op het Tweede Vaticaans Concilie, een aantal voormalige parochie-gemeenschappen heeft recent het juk van de neo-orthodoxie van zich afgeschud, en sommige ekklesia's zijn helemaal los van parochieverbanden tot stand gekomen.
  2. De loyaliteit neemt af: mensen voelen zich vrijer om op zoek te gaan naar een kerk die aansluit bij hun eigen leven.
  3. Deze vrijmoedigheid wordt versterkt doordat mensen zoeken naar een persoonlijke geloofsbeleving die impact heeft op hun dagelijkse leven.
  4. Kerkvernieuwing wordt steeds duidelijker gevoeld als een verantwoordelijkheid van mensen zelf.
  5. De gemeenschappen blijven niet meer steken in de oude pijn over de stagnatie van vernieuwingen en lijken aan het verzet voorbij.
  6. De ekklesia's voelen zich verbonden met de christelijke traditie en er leeft een stilzwijgend godsgeloof.
  7. De gemeenschappen vinden het belangrijk een vorm te geven aan hun eigen christelijke identiteit.
  8. Alle ekklesia's zijn voluit oecumenisch en staan open voor protestanten, gescheidenen, homoseksuelen, zoekers en twijfelaars.
  9. Men voelt zich verplicht iets maatschappelijks te doen, maar  bezinning, ontmoeting en samen vieren staan voorop.
  10. Behoefte aan verdieping en aan het gevoel ergens bij te horen zijn de belangrijkste motieven om zich bij een ekklesia aan te sluiten

 

Tijdens het Mariënburg Congres 2013 is deze rapportage gepresenteerd.

*) De termen zelfstandige gemeenschap en ekklesia zijn hier door elkaar gebruikt.

Meer lezen

pdfWat ruist er door het struikgewas?

 26 oktober/13 november 2013